Ιβίσκος
Εκδότης
Διεύθυνση: Φαραντάτων 38 115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8021333
e-mail: info@iviskospublications.gr
web site: www.iviskospublications.gr
Λάζου Ευφημία
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Αγίου Νικολάου 8 151 22 Μαρούσι