Κίχλη
Εκδότης
Διεύθυνση: Ισμήνης 75Α, 104 44 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5145933
e-mail: kichli.publishing@gmail.com
Γιώτα Κριτσέλη