Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Μεσογείων 432 153 42 Αγ. Παρασκευή
Τηλέφωνο: 210 6075809
web site: www.ert.gr