Αιγηΐς
Εκδότης
Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 11 185 32 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4100286
e-mail: aegeis@otenet.gr
web site: www.aegeeis.gr