Λέξη Κλειδί
Εκδότης
Διεύθυνση: Σκύρου 50, 113 62 Αθήνα Τ.Θ. 30291, 100 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 6932 600441
e-mail: gmitrofa@otenet.gr
Γιώργος Μητροφάνης
Κεντρική διάθεση: Ελένη Τζεβελέκου Ζαλόγγου 6, 106 73 Αθήνα τηλ. 210 3844588 e-mail: tzevelekoue@tzevelekou.gr