Αιολίδα
Εκδότης
Διεύθυνση: Καρά Τεπέ 81 100 Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 22510 27809
e-mail: aiolida@emprosnet.gr
web site: www.lesvosbooks.gr
Κεντρική Διάθεση: Χριστάκης Ιπποκράτους 10-12, 106 79 Αθήνα Τηλ: 210 3607876, 210 3639336 FAX: 210 3638489