Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6431461-9
web site: www.ypexode.gr, www.minenv.gr
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Βίλα Καζούλη) Κηφισίας και Γρ. Λαμπράκη 1 145 61 Κηφισιά τηλ. 210 8089271-2 www.ekpaa.gr