Πιρόγα
Εκδότης
Διεύθυνση: Σόλωνος 114 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9211184
e-mail: ekdoseispiroga@gmail.com
web site: www.piroga.gr