Μέλινο
Εκδότης
Διεύθυνση: Μεθώνης 4 & Ιπποκράτους 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3390204-5
e-mail: info@pediobooks.gr
web site: e-pediobooks.gr
Παπαχριστοφίλου Παύλος