Χώρος Ποίησης Σικυώνιος
Εκδότης
ΘΕΣΠΙΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο: 211 0100106
e-mail: faidonalkinoos@gmail.com
web site: www.sites.google.com/site/sfragideskartes/choros-piisis-sikionios