Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Εκδότης
Διεύθυνση: Φρυνίχου 9 105 58 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3312781
e-mail: eccd-cul@otenet.gr
web site: www.eccd.eu