Δοκιμάκης
Εκδότης
Διεύθυνση: Τ. Τζουλάκη 8 71 202 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810 285541
e-mail: sales@dokimakis.gr
web site: www.bigbook.gr
Αλέκος Δοκιμάκης