Πολιτειακές Εκδόσεις
Εκδότης
Διεύθυνση: Λεμεσού 45 104 46 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8619386
e-mail: thanos.Kouravelos@gmail.com
Θανάσης Κουραβέλος