Διάπυρον
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαντινείας 48 54 644 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 23130 39318
e-mail: diapyron@gmail.com
web site: www.diapyron.com
Γιάννης Ευαγγέλου
Παραγωγή - διακίνηση: Εκδόσεις "Ευρασία" Ομήρου 47 106 72 Αθήνα τηλ. 210 3614968 fax 210 3613581 info@eurasiabooks.gr