Φιλότυπον
Εκδότης
Διεύθυνση: Λεωφ. Ηρακλείου 350, Ionia Center 2000 142 31 Ν. Ιωνία
Τηλέφωνο: 210 2724777
e-mail: filotipo@otenet.gr
web site: www.filotipo.gr
Σιμάτος Ευάγγελος