Ηράκλειτος
Εκδότης
Διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 136 163 42 Ηλιούπολη
Τηλέφωνο: 210 9922946
e-mail: info@irakleitosbooks.gr
web site: www.irakleitosbooks.gr
Ευάγγελος Βερβερέλης
Διακίνηση: "BOOKS2U" Μαυρομιχάλη 40 106 81 Αθήνα τηλ.: 2130 054794 e-mail: info@books2u.gr web site: www.books2u.gr