Εκδόσεις Post Script
Εκδότης
997937725
Διεύθυνση: Γ. Θεολόγου 23 Β, 114 71 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 0032633
e-mail: tmalliaris@gmail.com
web site: www.ekdoseisps.gr
Θάνος Μαλλιάρης