Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 26-28, 105 63 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3748300
web site: www.oedb.gr
Διακίνηση: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος Ν. Καζαντζάκη, Ρίον, 265 00 Πάτρα τηλ: 2610 960300 2610 960200 fax: 2610 960490 e-mail: info@cti.gr web site: www.cti.gr