Οσελότος
Εκδότης
Διεύθυνση: Βατάτζη 55 114 73 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6431108
e-mail: ekdoseis.ocelotos@gmail.com, ocelotos@otenet.gr
web site: www.ocelotos.gr
Παντοπούλου Λένα