Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
Εκδότης
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1 Αθήνα 105 53
Τηλέφωνο: 210 3223062
e-mail: aski@askiweb.eu
web site: www.askiweb.eu
Ώρες λειτουργίας αναγνωστηρίου: Δευτέρα και Παρασκευή, 10.00-14.00 Τετάρτη, 14.30 - 19.30