Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Εκδότης
Διεύθυνση: Στρατηγού Καλλάρη 50 154 52 Παλαιό Ψυχικό
Τηλέφωνο: 210 6776540
e-mail: info@hfc.gr
web site: www.hfc.gr
Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) Αμερικής 13 106 72 Αθήνα τηλ.: 210-3614143 fax: 210-3614163 www.miet.gr