Άπαρσις
Εκδότης
Διεύθυνση: Ακαδημίας 76 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 215 5155600
e-mail: emporiko.aparsis@gmail.com
web site: www.aparsis.gr