Μένανδρος
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 44 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3616533
e-mail: menandrosbooks@yahoo.com
web site: menandros.gr
Τακιδέλλης Χρήστος