Βουλή των Ελλήνων
Εκδότης
Διεύθυνση: Σύνταγμα, Τ. Κ. 100 21 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3707224
Ηλίας Μάρκου