Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Εκδότης
Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 9215816
web site: www.panteion.gr