Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας (Δ.Ε.Π.Α.Π.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 17Α Άνω Πόλη 262 25 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 276836