Αθηναϊκές εκδόσεις Φλαούνας
Εκδότης
Διεύθυνση: Α΄ Πάροδος Νικηταρά 5 182 33 Ρέντη
Τηλέφωνο: 21300 82351