Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εκδότης
Διεύθυνση: Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4142411
web site: www.unipi.gr