Μπένου Γ.
Εκδότης
Διεύθυνση: Φερών 5 Πλ. Βικτωρίας 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8251202
e-mail: sbenos@otenet.gr