Τριανταφύλλου, Κωστής Η.
Εκδότης
Διεύθυνση: Πολυλά 30, Τ.Κ. 11 141 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2235398
e-mail: c@costis.org