Δίσιγμα
Εκδότης
Διεύθυνση: Αθαν. Διάκου 26 570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 700682
e-mail: info@disigma.gr
web site: www.disigma.gr
Μούργκος Ιωάννης