Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Μιλτιάδου 25 153 51 Παλλήνη
Τηλέφωνο: 210 6669131
e-mail: info@idisme.gr
web site: www.idisme.gr
Ειρήνη Σαρίογλου