Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιωάννου Μελά 3, Τ. Κ. 31 100 Λευκάδα
Τηλέφωνο: 26450 21700