Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
Εκδότης
Διεύθυνση: Βουλής 36, 105 57 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3244315
e-mail: hhkis@ath.forthnet.gr
web site: www.kis.gr
Μωϋσής Κωνσταντίνης