Δεδεμάδης
Εκδότης
Διεύθυνση: Χαρ.Τρικούπη 42 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3633620
e-mail: contact@dedemadis.gr
web site: www.dedemadis.gr
Δεδεμάδης Κωνσταντίνος