Ελληνικός Κύκλος Χαϊκού (ΕΛ.ΚΥ.ΧΑ)
Εκδότης
Διεύθυνση: Σολωμού 62 104 32 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5201373
Κεντρική διάθεση: "Φαρφουλάς" Μαυρομιχάλη 18 106 80 Αθήνα Τηλ: 211 1845583 FAX: 211 1845583 E-mail: farfoulas@gmail.com Web site: farfoulas.blogspot.com