Γιαλός
Εκδότης
Διεύθυνση: Κύπρου 85 156 69 Παπάγου
Τηλέφωνο: 210 6546089
e-mail: k.sarzetaki@gialosbooks.gr
web site: www.gialosbooks.gr
Κυριακή Σαρζετάκη