Αλφάβητο Ζωής
Εκδότης
Διεύθυνση: Αφών Διδασκάλου 53, 156 69, Παπάγου
Τηλέφωνο: 210 6560540
e-mail: info@alfavitozois.gr
web site: transpersonal-education.eu
Νικόλαος Βαγιακάκος
Κεντρική διάθεση: Απόλλωνος 4, 105 57 Σύνταγμα (1ος όροφος) τηλ. 210 3313713