Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών - Πειραιώς (Ο.Σ.Α.Π.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Μακεδονίας 27, 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8234574