Ιατρικές Εκδόσεις Γιάννης Β. Παρισιάνος
Εκδότης
Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 76, 118 27 Γουδί
Τηλέφωνο: 210 7482996
e-mail: info@parisianouj.gr
web site: www.parisianouj.gr
Γιάννης Παρισιάνος