Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση / Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.
Εκδότης
Διεύθυνση: Κτίριο Παλλάς Αθηνά Δηλιγιάννη 59, 145 62 Κηφισιά
Τηλέφωνο: 210 6282888
web site: www.latsis-foundation.org