Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία (ΑΙ.ΠΟ.Ε.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Διδότου 39, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3628020
web site: aipoe.blogspot.com
Παναγιώτης Κοντός