Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας
Εκδότης
Διεύθυνση: Φιλίππου 32 - 34, 58 200 Έδεσσα
Τηλέφωνο: 23810 26777
web site: www.edessalibrary.gr