Ιδέες
Εκδότης
Διεύθυνση: Γεράσιμου Μαρκορά 45 49 100 Κέρκυρα
e-mail: kantas@otenet.gr
Κεντρική διάθεση: Στρατής Τσάκαλος & ΣΙΑ ΟΕ Αλατσατών 1 Αιγάλεω 210 5902400 sales@ebooks.gr www.ebooks.gr