Εκδόσεις Πνοές Λόγου και Τέχνης
Εκδότης
Διεύθυνση: Αριστείδου 10 - 12 105 59 Αθήνα
Τηλέφωνο: 217 7360258
e-mail: pnoeslogou@gmail.com
web site: pnoeslogou-gmail.blogspot.com