Θερμαϊκός
Εκδότης
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 7, 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 284833
e-mail: gstamos@ianos.gr
web site: www.ianos.gr
Νικόλαος Καρατζάς