Βιβλιοεκδοτική
Εκδότης
Διεύθυνση: Σόλωνος 108 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3302177
Αναστασάκης Μ. & Γ.