Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ)
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 52, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3641222
e-mail: emian@ath.forthnet.gr
Θανάσης Καλαφάτης