Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
Εκδότης
Διεύθυνση: Φανερωμένης 86-90 Τ.Θ. 21995 Τ.Κ. 1515 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 00357 22 128157
e-mail: info@cultural.bankofcyprus.com