Πανεπιστήμιο Κρήτης. Φιλοσοφική Σχολή
Εκδότης
Διεύθυνση: Αμπελόκηποι 714 09 Ηράκλειο Κρήτης